Guitar museum Guitar museum is a free webspace, listing a collection of 44859 guitars.
You can use it to find photos, description or the price of a guitar. You can also sell or buy guitars.


All guitars Only guitars for sale

Yamaha Nippon Gakki G 170 A

Sold ! This guitar is no longer for sale (sold on 2011-02-21)
Price : US $ 220
FOR AUCTION - VINTAGE , VERY COLLECTABLE YAMAHA G-170 A NIPPON GAKKI CLASSICAL ACOUSTIC GUITAR . MADE IN JAPAN . VERY GOOD CONDITION , BEAUTIFUL GUITAR . LOOKS , PLAYS AND SOUNDS GREAT . GOOD ACTION , STRAIGHT NECK , NO FRET OR NECK WEAR , NO CRACKS , SEEMS TO HAVE SPENT MOST OF ITS LIFE IN THE CASE .ORIGINAL HARD CASE INCLUDED . THANKS FOR LOOKING
Sold ! This guitar is sold (sold on 2011-02-21)Post a comment on Yamaha Nippon Gakki G 170 A :

Khắc Dũng said...
Tôi vừa mua được cây ghi ta G- 170A sản xuất tại Nhật Bản trong tiệm bán đàn cũ. tôii nghe âm thanh nó rât hay, rất nhẹ ngàng tình cảm và rất trong dù chơi bằng dây nilon. Tôi rất thích nhưng giá của nó đến 4 triệu đồng. So với những cây ghi ta đẹp hơn về hình thức thì nó khá cao gia. tôi muốn tim hiểu về nó